Věci nám nemohou přinést štěstí, alespoň dlouhodobě ne. (Doplnění k poznatku 1)

Naše časté omyly

Pořízení či vlastnění věcí nás může učinit šťastné.

Jsou to druzí lidé, kteří mohou za to, zda se cítíme šťastní či nešťastní.

Zamyšlení

Samozřejmě, že pro to, abychom nebyli nešťastní, potřebujeme uspokojit základní potřeby (najíst se, mít kde spát, mít v životě aspoň základní jistotu, mít vztahy s druhými atd.). A k tomu se neobejdeme bez některých věcí a lidí.

Pokud ale zapomeneme, že štěstí vychází zevnitř, můžeme dojít k chybnému přesvědčení, že hlavně věci a jiní lidé nám mohou přinést štěstí anebo neštěstí. Ve skutečnosti je to ale náš postoj k lidem a věcem, který ovlivňuje naši spokojenost.

Hezky to vyjádřil D. Michie [michie]: „Kdyby nějaký předmět, dosažený cíl nebo vztah byl skutečným zdrojem štěstí, pak by každý, kdo něco takového má, měl být šťastný. Ale nic takového ještě nikdo nikdy nenašel.  Navíc když věříme tomu, že naše štěstí závisí na něčem, co momentálně nemáme, pak nemůžeme být šťastní tady a teď.“

Jak říká Petr, kterému osud naložil rakovinu i smrt syna: „Pocit štěstí nezískáte přestěhováním se do nového domu. Ani ho nezískáte na luxusní dovolené na exotickém ostrově. Prostě si ho tam přinesete nebo ne. Je to jednoduché. Pocit štěstí není tam venku, ale uvnitř každého z nás.“ 

O pomíjivosti věcí mluví i Hanka, která se ve svém životě potýkala s vážnými nemocemi otce i bratra: “Ve srovnání s některými lidmi jsem možná schopná si užívat radost i z maličkostí. Ty náročné situace Vás totiž častěji staví do pozice, kdy uvažujete o tom, co je a není v životě důležité, co je a není pomíjivé.

Poznatky

Příjemné pocity v mozku vyvolává zvýšená hladina endorfinů a dopaminu. K zvýšení jejich koncentrace dochází, když dojde k pozitivně vnímané změně oproti stávajícímu stavu. Z toho vyplývá, že neměnné, i když dobré vnější podmínky lepší pocity nepřinesou. [pacovsky]

Jak ilustruje P. Pacovský [pacovsky]: „Chceme si zařídit byt, koupit chatu, mít vysoký příjem, protože pak bude dobře. Bude, ale jen chvíli, dokud si na tyto požitky nezvykneme. Dokud budeme pociťovat změnu, budou se endorfiny vylučovat.“

Ačkoliv neustále něco spotřebováváme, nedaří se nám krátkodobé štěstí ze spotřeby převést na štěstí dlouhodobé. Potěšení z dané věci vždy po určité době odezní.

Globální ekonomická data potvrzují, že jakmile nějaká země dosáhne slušné úrovně příjmu dostatečného k uspokojení základních potřeb, ztratí se vazba mezi majetkem a pocitem štěstí

Nehmotné statky jako vřelé vztahy s lidmi, které máme rádi, a smysluplná životní náplň přinášejí lidem mnohem větší pocit štěstí než třeba nakupování nebo práce (D. Goleman

 [goleman]).

Výzkumy na poli sociální psychologie zase zjistily, že nejsou-li životní podmínky příliš tíživé, většina lidí je s kvalitou svého života spokojená (ve vyspělých zemích průměrně 75% [ricard]).

M. Ricard však upozorňuje, že bychom měli prověřit povahu tohoto štěstí. Není naše štěstí relativně trvalé pouze díky tomu, že hmotné podmínky našeho života jsou povětšinou vynikající? Není však toto štěstí mimořádně křehké? Stačí, aby se jedné z daných podmínek začalo zničehonic nedostávat - například následkem ztráty blízkou člověka nebo zaměstnání – a štěstí se hroutí. [ricard]

To je možná důvodem, proč navzdory zlepšení vnějších životních podmínek jsou nyní ve vyspělých zemích deprese 10krát častější než v roce 1960 a postihují čím dál mladší lidí. V celosvětovém měřítku mají sebevraždy každoročně na svědomí 2 % všech úmrtí, čímž předstihují války i vraždy. [ricard]

My Češi nejsme výjimkou. Podle světové zprávy o štěstí (OSN) jsou Češi sice co do celkové životní spokojenosti na 38. místě, ale když měli odpovědět na otázku "Jak šťastní jste se cítili včera?", skončili na 135. místě. B. Šťastná se tedy ptá: Máme tedy vše, co ke štěstí potřebujeme, ale přesto své životy nenávidíme?

Proto je potřeba hledat štěstí uvnitř sebe, abychom si vážili toho, co máme, a byli připraveni zvládnout situace, kdy o něco z toho přijdeme.

Štěstí není mít, co chceme, ale chtít, co máme. Autor neznámý

Cvičení

Stačí chtít trochu méně

Utrácejte peníze tak, aby Vám přinášely štěstí

Přistihnete se, když jste šťastní, a zapište si to

Citáty

Diskusní téma: Věci nám nemohou přinést štěstí, alespoň dlouhodobě ne

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek