Ke štěstí potřebujeme druhé lidi

Náš častý omyl

Jelikož je štěstí smyslem života, tak bychom se měli soustředit sami na sebe.

Zamyšlení

Dnes na nás ze všech stran útočí, že musíme hájit to, na co máme nárok a že se musíme naučit říkat NE. Ale opravdu nás to činí spokojenějšími, když druhé odmítáme? Budhismus a spousta dalších náboženských či filozofických směrů razí myšlenku, že čím více dáváme, tím víc dostáváme.

Možná bychom se měli naučit říkat NE také ve chvíli, kdy MY máme pocit, že máme na něco nárok, kdy máme další nápad, co bychom mohli dělat či vlastnit. Ale neměli bychom říkat NE na žádost o pomoc. Nejen kvůli člověku, který tu pomoc potřebuje, ale kvůli nám samotným. Jen pozor, pomoci člověku málokdy znamená dát mu přesně to, co požaduje.

Samozřejmě musíme umět odmítat vše, co pro nás není důležité. Ale vždy dobře zvažme, co a koho chceme odmítnout. Například mně teď můj syn bere téměř vše, na co jsem podle svého přesvědčení měla nárok - čas na spánek, čas v klidu se najíst, čas sama na sebe. Přesto jsem velmi šťastná. Jak říká S. Covey, jde spíše o to říkat ANO tomu, co je skutečně důležité.

Jak říká Linda, maminka dvou malých dětí, jejímuž manželovi byla diagnostikována rakovina: „Myslím, že v těžké situaci je nutné být si navzájem oporou. Moct se a umět se spolehnout na druhého. Potažmo druhé. A soustředit se na to důležité. Pro mě to je být spolu a radovat se z toho.“

Martinkterý se musel vypořádat s rakovinou u svého otce i manželky, k tomu dodává: "Rozdávejte štěstí každý den svému okolí, mnohonásobně se vám to vrátí."   

Význam druhých vidíme i v příběhu babičky, v němž se píše o tom, že mnohdy až prací pro druhé se člověk stává skutečným a že Vaši blízcí jsou to jediné, co vykouzlí úsměv na Vaší tváři, když je Vám nejhůř.

Poznatky

Toulavá mysl má tendenci se příliš zaobírat námi samotnými.

Výzkumy mozku ukazují, že naše mysl má jakýsi výchozí režim (default mode), do kterého se přepíná, pokud nepracuje na nějakém úkolu. Tato toulavá mysl má tendenci zaobírat se tím, čím se v osobním životě zabýváme (různými nevyřešenými událostmi) a má také sklon zaměřovat se na naše "já" (na vše, co musíme udělat, co jsme komu řekli [goleman] apod.). 

Toto nastavení mysli nám na jednu stranu umožňuje odpočinout od soustředění či uvolnit kreativitu, ale na druhou stranu nám může přinášet mnoho utrpení. Příliš se totiž zaměřujeme sami na sebe. Hovoříme sami se sebou od rána až do večera, neustále v nás běží vnitřní monolog. A přitom, paradoxně, čím víc dokážeme myslet na to, jak zprostředkovat štěstí jiným, tím jsme šťastnější. Výzkumy také ukázaly, že lidé sami mají z toho, když jim bloudí mysl spíše negativní pocit. Výhodou však je, že jsme schopni tok těchto myšlenek vědomě zastavit. [goleman]

Vyměnit sebestředné myšlenky za myšlenky na druhé - to je ten nejúčinnější způsob, jak dosáhnout štěstí. D. Michie [michie]

Už jsme psali o tom, že jsou lidé mnohem šťastnější, když utrácejí peníze za potřeby druhých než za své vlastní.

Výzkumník Kahneman došel k závěru, že aktivity přinášející největší štěstí pocházejí z mezilidských vztahů. Štěstí dosahujeme skrze sociální interakce. Zamagni dokonce tvrdí, že jedinec jako individuum nemůže být šťastný. „Ke štěstí jsou potřeba alespoň dva.“ Vlastně ani poustevník není sám, protože má boha. [boruta]

Jiná studie odhalila nepopiratelný vztah mezi vůlí konat dobro a štěstím. Prokázalo se, že lidé, kteří sebe sama považují za nejšťastnější, mají zároveň nejsilnější sklony konat dobro. 

Prezidentka APA (Americká psychiatrická společnost) potvrzuje, že lidé, kteří pomáhají druhým, se méně zabývají svými vlastními problémy a obavami a mají sami ze sebe lepší pocit.

Podle buddhismu spočívají dva hlavní zdroje štěstí v následujícím: 

  • prvním je přání rozdávat štěstí druhým, což buddhisti nazývají láskou,
  • a druhým je přání pomáhat druhým, aby se osvobodili od nespokojenosti a utrpení, což nazývají soucitem[michie]

Je to podivuhodný paradox, ale tím nejlepším způsobem, jak získat vlastní štěstí, je rozdávat ho ostatním. D. Michie

Cvičení

Konejte nahodilé činy laskavosti

Zaveďte rituály pro udržování vztahů s druhými

Zklidněte toulavou mysl

 

Citáty

Diskusní téma: Ke štěstí potřebujeme druhé lidi

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

AlbertHydaY 30.05.2018
The prostate is an essential portion of a male's the reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate related can be found just while watching rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, in most cases really really irritating and inconvenient to the patient as his urinary product is directly affected.

The common prostate health conditions are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.Prostate infection, also called prostatitis, is easily the most common prostate-related overuse injury in men younger than 55 years old. Infections from the prostate gland are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis is the least common of forms of prostate infection. It is due to bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated through the use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition of the particular defect within the gland and the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be brought on by trauma for the urinary tract or by infections received from other regions of the body. A patient may go through testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal in the prostate defect as well as the use antibiotics and NSAIDs to take care of the soreness.

Non-bacterial prostatitis makes up about approximately 90% of all prostatitis cases; however, researchers have not yet to establish the sources of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other think that intensive exercise and high lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a proper meals are important. These are some of the actions you can take and also hardwearing . prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is critical for health and wellness and it'll also keep the urinary track clean.

2. Some studies claim that a couple of ejaculations each week will prevent prostate type of cancer.

3. Eat pork moderately. It has been shown that consuming a lot more than four meals of beef weekly will increase the risk of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to be sure sufficient intake of nutrients essential for prostate health.

The most crucial measure to consider to make certain a healthy prostate is usually to go for regular prostate health screening. If you are forty years and above, you should go for prostate examination at least one time per year.

Přidat nový příspěvek