Ke štěstí potřebujeme druhé lidi

Náš častý omyl

Jelikož je štěstí smyslem života, tak bychom se měli soustředit sami na sebe.

Zamyšlení

Dnes na nás ze všech stran útočí, že musíme hájit to, na co máme nárok a že se musíme naučit říkat NE. Ale opravdu nás to činí spokojenějšími, když druhé odmítáme? Budhismus a spousta dalších náboženských či filozofických směrů razí myšlenku, že čím více dáváme, tím víc dostáváme.

Možná bychom se měli naučit říkat NE také ve chvíli, kdy MY máme pocit, že máme na něco nárok, kdy máme další nápad, co bychom mohli dělat či vlastnit. Ale neměli bychom říkat NE na žádost o pomoc. Nejen kvůli člověku, který tu pomoc potřebuje, ale kvůli nám samotným. Jen pozor, pomoci člověku málokdy znamená dát mu přesně to, co požaduje.

Samozřejmě musíme umět odmítat vše, co pro nás není důležité. Ale vždy dobře zvažme, co a koho chceme odmítnout. Například mně teď můj syn bere téměř vše, na co jsem podle svého přesvědčení měla nárok - čas na spánek, čas v klidu se najíst, čas sama na sebe. Přesto jsem velmi šťastná. Jak říká S. Covey, jde spíše o to říkat ANO tomu, co je skutečně důležité.

Jak říká Linda, maminka dvou malých dětí, jejímuž manželovi byla diagnostikována rakovina: „Myslím, že v těžké situaci je nutné být si navzájem oporou. Moct se a umět se spolehnout na druhého. Potažmo druhé. A soustředit se na to důležité. Pro mě to je být spolu a radovat se z toho.“

Martinkterý se musel vypořádat s rakovinou u svého otce i manželky, k tomu dodává: "Rozdávejte štěstí každý den svému okolí, mnohonásobně se vám to vrátí."   

Význam druhých vidíme i v příběhu babičky, v němž se píše o tom, že mnohdy až prací pro druhé se člověk stává skutečným a že Vaši blízcí jsou to jediné, co vykouzlí úsměv na Vaší tváři, když je Vám nejhůř.

Poznatky

Toulavá mysl má tendenci se příliš zaobírat námi samotnými.

Výzkumy mozku ukazují, že naše mysl má jakýsi výchozí režim (default mode), do kterého se přepíná, pokud nepracuje na nějakém úkolu. Tato toulavá mysl má tendenci zaobírat se tím, čím se v osobním životě zabýváme (různými nevyřešenými událostmi) a má také sklon zaměřovat se na naše "já" (na vše, co musíme udělat, co jsme komu řekli [goleman] apod.). 

Toto nastavení mysli nám na jednu stranu umožňuje odpočinout od soustředění či uvolnit kreativitu, ale na druhou stranu nám může přinášet mnoho utrpení. Příliš se totiž zaměřujeme sami na sebe. Hovoříme sami se sebou od rána až do večera, neustále v nás běží vnitřní monolog. A přitom, paradoxně, čím víc dokážeme myslet na to, jak zprostředkovat štěstí jiným, tím jsme šťastnější. Výzkumy také ukázaly, že lidé sami mají z toho, když jim bloudí mysl spíše negativní pocit. Výhodou však je, že jsme schopni tok těchto myšlenek vědomě zastavit. [goleman]

Vyměnit sebestředné myšlenky za myšlenky na druhé - to je ten nejúčinnější způsob, jak dosáhnout štěstí. D. Michie [michie]

Už jsme psali o tom, že jsou lidé mnohem šťastnější, když utrácejí peníze za potřeby druhých než za své vlastní.

Výzkumník Kahneman došel k závěru, že aktivity přinášející největší štěstí pocházejí z mezilidských vztahů. Štěstí dosahujeme skrze sociální interakce. Zamagni dokonce tvrdí, že jedinec jako individuum nemůže být šťastný. „Ke štěstí jsou potřeba alespoň dva.“ Vlastně ani poustevník není sám, protože má boha. [boruta]

Jiná studie odhalila nepopiratelný vztah mezi vůlí konat dobro a štěstím. Prokázalo se, že lidé, kteří sebe sama považují za nejšťastnější, mají zároveň nejsilnější sklony konat dobro. 

Prezidentka APA (Americká psychiatrická společnost) potvrzuje, že lidé, kteří pomáhají druhým, se méně zabývají svými vlastními problémy a obavami a mají sami ze sebe lepší pocit.

Podle buddhismu spočívají dva hlavní zdroje štěstí v následujícím: 

  • prvním je přání rozdávat štěstí druhým, což buddhisti nazývají láskou,
  • a druhým je přání pomáhat druhým, aby se osvobodili od nespokojenosti a utrpení, což nazývají soucitem[michie]

Je to podivuhodný paradox, ale tím nejlepším způsobem, jak získat vlastní štěstí, je rozdávat ho ostatním. D. Michie

Cvičení

Konejte nahodilé činy laskavosti

Zaveďte rituály pro udržování vztahů s druhými

Zklidněte toulavou mysl

 

Citáty

Diskusní téma: Ke štěstí potřebujeme druhé lidi

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek