Schopnost být šťastný se dá trénovat

Náš častý omyl

Optimismus je vrozený. Ten, kdo je pesimista, uvidí vždycky sklenici jen na půl prázdnou.

Zamyšlení

V některých příbězích mluví hrdinové o tom, jak se naučili víc vážit života, jak se více radují z maličkostí a míň se trápí drobnostmi. To znamená, že se naučili dívat na svět jinýma očima.

Když to dokázali oni, může se změnit každý z nás. Pokud se naučíme myslet pozitivně, přinese to do našeho života pozitivní změny. Nejen, že budeme šťastnější, budeme i zdravější a mít delší život.

Schopnost být šťastný je něco jako fyzická kondice. Dá se trénovat, posilovat, zdokonalovat. B Šťastná

 [stastna]

Když mluvíme o optimismu, myslíme tím především pozitivní pohled na svět. Nemáme na mysli slepou, bezhlavou naivitu. Optimismus neznamená, že si myslíme, že se nám nemůže nic špatného stát, neznamená, že ignorujeme problémy a tváříme se, že nic negativního neexistuje. Optimista si uvědomuje i negativní stránky věci, ale věří, že pokud vloží dost úsilí (připraví se na rizika, doplní adekvátní znalosti apod.), nakonec to může zvládnout. Ilustruje to například výzkum [ricard], v němž konfrontovali příznivce opalování s vědeckou zprávou popisující, že slunce může přivodit rakovinu kůže. Po týdnu si optimisté vzpomínali na detaily zprávy lépe než pesimisté a zároveň získané informace více zohlednili ve svém jednání. Navíc se soustředili pouze na ta rizika, která se jich dotýkají, a nedělali si zbytečné starosti s každou maličkostí. Optimisté jsou proto klidnější a vyrovnanější než pesimisté.

Počítejte s nejhorším, a očekávejte to nejlepší. Pak vás nic nepřekvapí. Autor neznámý

Martin, který se musel vypořádat s rakovinou u svého otce i manželky, vypráví, co se díky své životní situaci naučil: „Lidé v mém okolí si neváží toho, co mají. Pokud něco mají (vztah, rodina, děti, práce), neuvědomují si, že to mohou velmi snadno ztratit. Řeší věci, na které je zbytečné čerpat energii. Neumí se soustředit na to podstatné, odpouštět si… Naučil jsem se řešit jen opravdu podstatné věci a přehlížet malichernosti v mém okolí.“

I Milena, které se na horách zabil životní partner, se v něčem změnila: „Věci, které mi dřív dělaly starosti, nebo jsem z nich měla zbytečné obavy, a nestály za to, beru teď víc s lehkostí.“ 

Vědecké poznatky

Mnoho lidí je přesvědčeno, že pesimismus je vlastnost, která je v člověku hluboce zakořeněná a je trvalá. Známý psycholog M. Seligman a jeho kolegové však zjistili, že pesimisté se mohou naučit být optimisty. [seligman]

To potvrzuje i M. Ricarda v Knize o štěstí: při porovnání 2 475 vědeckých publikací věnovaných štěstí došel ke třem hlavním závěrům: [ricard]

  1. Každému z nás jsou při narození dány určité genetické předpoklady ke štěstí nebo smutku; sklony ke štěstí lze připsat až z 50 % našim genům
  2. Vnější podmínky a jiné obecné faktory (společenské postavení, výchova, záliby, majetek, pohlaví, věk, etnická příslušnost aj.) sice mohou hrát v závislosti na okolnostech svou roli, spokojenost lidí s životem však podmiňují pouze z 10 až 15 %.
  3. Prožitek štěstí a smutku můžeme výrazně ovlivnit svými životními postoji, myšlením a způsobem, jímž vnímáme jednotlivé životní události a následně podle nich jednáme. 

Takže z 50 % je náš optimismus či pesimismus dán geneticky a z 10 % je podmíněn vnějšími faktory. Zbývajících 40 % je však prostor, který může každý z nás aktivně ovlivňovat a měnit.

Podle Seligmana se optimisté a pesimisté liší v tom, jak si vysvětlují dění kolem nich.

VYSVĚTLUJÍCÍ STYL Popisují DOBRÉ věci jako Popisují NEGATIVNÍ věci jako
Optimisté Stabilní a všudypřítomné Dočasné a úzce zaměřené
Pesimisté Dočasné a úzce zaměřené Stabilní a všudypřítomné

Optimisté tedy považují příčiny negativních událostí za nestálé a specifické. Pesimisté mají naopak sklon předpokládat, že požadované výsledky jsou nezávislé na jejich vlastní aktivitě. Jinými slovy docházejí k přesvědčení, že ať se budou snažit sebevíc, na dané situaci to nic podstatného nezmění. Podle Seligmana je však možné se pesimismu odnaučit – tak, že se naučíte optimistickému vysvětlujícímu stylu.

Přesun od pesimismu k optimismu tedy začíná tím, že začnete více poslouchat, co sami sobě říkáte, když se Vám děje něco dobrého nebo něco špatného.

Pokud jste zdatní v anglickém jazyce, můžete si zkusit zjistit, jaký používáte vysvětlující styl v Testu naučeného optimismu.

Cvičení

Prováděním níže uvedených aktivit můžete prokazatelně (na základě vědeckých výzkumů [achor]) trénovat a měnit svůj mozek tak, aby více vnímal pozitivní události, a Vy jste byli ve svém životě spokojenější a vyrovnanější.

Přistihnete se, když jste šťastní, a zapište si to

Naučte se být optimisty

 Konejte nahodilé činy laskavost i

Zklidněte toulavou mysl

 

Citáty

Diskusní téma: Schopnost být šťastný se dá trénovat

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek