Jak posílit schopnost „vyrobit si“ štěstí

Jen nereagujte, jednejte

Představte si, že si na nějakou dobu nainstalujete nad hlavu i do hlavy skrytou kameru. Vytvoříte si fiktivního pozorovatele, který bude sledovat, jak reagujete v jednotlivých chvílích Vašeho dne. Zkuste se několikrát denně zastavit a podívat se na běžné situace očima tohoto nezávislého pozorovatele. Když syn rozbije talíř a Vy se na něj chystáte rozkřičet, na vteřinku se zastavte a zamyslete se, co všechno vidí Váš pozorovatel. Co dělal syn před tím, než rozbil talíř? Přehlédl překážku, nebo poskakoval přes Vaše upozornění? Jakou jste Vy měli náladu před tím, než se talíř rozpadl? Byli jste v pohodě nebo jste byli plní vzteku? Nemusíte reagovat jinak než obvykle. Ze začátku se klidně chovejte, jak jste zvyklí (např. seřvěte syna). Po nějaké době si na svého pozorovatele zvyknete tak, že v momentě, kdy budete analyzovat situaci, možná i získáte sílu svobodně se rozhodnout, jak chcete zareagovat (např. zda chcete výchovně zvýšit hlas a syna usměrnit, nebo výjimečně situaci přejít bez poznámek).

Svoboda vůle je základní lidská vlastnost, i když je omezená. Člověk není svoboden od podmínek. Má však svobodu zaujmout vůči nim určitý postoj. Podmínky člověka nepodmiňují zcela. V daných mezích záleží na něm, zda se jim podrobí a vzdá, nebo nikoli. Stejně tak se může postavit nad ně. V. E. Frankl

Povzbuďte se slovy

Všímejte si toho, jaká používáte slova. Říkáte často slova jako „Musím“, „Měl bych“, „Chce to po mně“? To naznačuje, že možná dáváte příliš velkou moc vnějším okolnostem. Zkuste začít používat proaktivnější jazyk jako „Chci“, „Udělám“, „Rozhodl jsem se“, „Jaké mám možnosti?“

Slova, která používáme, fungují jako sebenaplňující předpovědi. Utvrzují nás v našem pohledu na svět. Někdy stačí změnit slova, a změna pohledu přijde po nějaké době sama.

Přistihnete se, když jste šťastní, a zapište si to

Zkuste se v následujících dnech více pozorovat. A přistihněte se, když se Vám něco podaří či se z něčeho budete radovat (obvykle jsme totiž nastaveni spíš na vyhledávání chyb a problémů). 

Zaznamenejte si každou pozitivní věc, která se Vám povedla (např. dnes jsem opravdu vstala na budík, pomohl jsem manželce s nákupy, uvařila jsem výborný oběd), nebo za kterou jste vděční (za své blízké, za krásný západ slunce, za vypěstované rajče, …). A pokud možno, tak si každou takovou věc zapište. Zkuste každý den najít aspoň tři nové věci, za které jste vděční, tři věci, které se Vám vzdor všemu podařili. Nebojte se zapisovat věci, které už považujete za samozřejmost. 

Pro zapisování je ideální vlastní deníček (ať už papírový či elektronický). Lze ale využít i sociální sítě, na nichž nalezneme podobně zaměřené akce, např.:

  • Pozitivní výzva - po dobu jednoho týdne každý den na Facebooku zveřejníte status, ve kterém napíšete tři pozitivní věci, které se vám za ten den staly.
  • 100 happy days – dokážete být šťastní 100 dní v řadě za sebou? Každý den se na chvilku zastavte a vyfoťte něco, co vás ten den rozveselilo.
  • Lze využít speciální webové stránky, které Vás přímo vyzývají uvádět, za co jste vděční – Thankaday.

Existují také aplikace pro mobilní zařízení:

  • Pro iPhone Trackyourhapiness.org, která vás bude jeden měsíc v pravidelných intervalech zpovídat a poté vám pošle vyhodnocení – jestli jste šťastnější v práci nebo třeba na obědě a jaký vliv má na váš pocit štěstí délka spánku.
  • Pro Androind například Bliss – Gratitude Journal, do níž si můžete zapisovat nejen tři pozitivní věci každý den, ale i vlastní cíle, obavy apod.

Výzkumy ukázaly, že pokud vydržíte 21 dní po sobě zapisovat 3 nové věci, za které jste vděčni (3 nové věci každý den), tak si na konci této doby Váš mozek uchová schéma skenování světa, ne pro přednostní hledání negativ, ale pozitiv.