Buďte optimisty

Pesimisté se od optimistů liší tím, jak si vysvětlují příčiny toho, co se jim děje. Jejich přehnaně skeptické myšlenky u nich vedou k negativním pocitům. 

Tzv. naučený optimismus se proto snaží naučit člověka, aby si byl více vědom těchto svých automatických myšlenek. Výzkumníci tvrdí, že když si bude člověk dávat pozor na to, jak myslí a toto myšlení změní, může se přesunout směrem k optimismu. Pro tuto změnu využívá Seligman tzv. ABCDE model, který popisuje typickou reakci člověka na nepříjemnou událost, a jak ji zvrátit.

ABCDE model   [1]   [2]

A = nepříjemná událost nebo situace (Adverse event or situation)

B = přesvědčení o této události (Beliefs about that event)

C = důsledky tohoto přesvědčení (Consequences of those beliefs)

D = diskuze a zpochybnění přesvědčení (Disputation and Distraction)

E = energetizace – pozitivní energie po dosažení pozitivnějšího pohledu (Energization)

Ilustrace ABCDE modelu na příkladu

A (událost) – někdo se před Vás neoprávněně vecpe v dopravní zácpě

B (přesvědčení) – Říkáte si: „To se mi snad zdá, ten idiot je tak drzý a sobecký.“

C (důsledky) – Zaplaví Vás vztek, sprostě nadáváte, rozhazujete rukama.

D (diskuze) – Zamyslíte se: „Trochu to přeháním. Nevím, co ho k tomu vedlo. Možná, že jede na vystoupení své dcery a má zpoždění. Já sám jsem se dřív taky určitě před někoho vecpal. Kašlu na to, vždyť stejně nikam nespěchám.“

E (energetizace) – Cítíte, že jste hned klidnější, když už na něj nejste tak naštvaní.

Zadání pro Váš experiment (toto cvičení je vhodné především pro ty z Vás, kteří se považují za pesimisty)

Po dobu 2 dní si zkuste všímat nepříjemných událostí, které se Vám přihodí, či situací, ve kterých se ocitnete. Může se jednat o běžné nepříjemnosti i zásadnější problémy (někdo Vás předběhne ve frontě, někdo jedná proti Vašemu přání, něco nemůžete najít apod.). Zkuste pozorovat, co si o těchto situacích myslíte a jak si je vykládáte. Tyto myšlenky (Vaše přesvědčení) si zapište. Dále se pokuste vnímat, k jakým důsledkům tato přesvědčení (tento Váš vnitřní monolog) vedou, tedy jaké ve Vás vyvolávají emoce či k jakému jednání Vás motivují. Tyto důsledky si také zapište.

Na konci druhého dne si projděte své poznámky a najděte „negativně laděná“ přesvědčení. Každé takové přesvědčení zkuste zpochybnit. Můžete se ptát, jestli příliš nezobecňujete. Můžete zvažovat, nakolik je takové přesvědčení pro Vás užitečné, můžete k němu hledat alternativy či jiná vysvětlení. Zkuste prostě najít důkaz, který je v rozporu s Vaším negativním přesvědčením a podporuje více optimistický výklad situace. 

Nakonec zaměřte své vnímání na to, jak se cítíte, když se Vám podaří zpochybnit nějaká negativní přesvědčení. Jaký to má vliv na Vaši energii? 

Dvoudenní cyklus vedení deníku a následné diskuze opakujte tolikrát, kolikrát Vám to bude připadat prospěšné.

Časem se tyto vnitřní diskuze a zpochybňování přesvědčení stanou efektivnějšími, jelikož Vám bude odměnou právě příliv energie a dobré nálady po úspěšném zpochybnění nějakého přesvědčení. Optimistický vysvětlující styl se pro Vás postupně stane přirozeným.

Další možná cvičení pro větší optimismus

Více vnímat pozitivní události kolem Vás a stát se optimistou Vám mohou pomoci i tato cvičení:

Přistihnete se, když jste šťastní, a zapište si to

Konejte nahodilé činy laskavosti

Zklidněte toulavou mysl

 

Diskusní téma: Buďte optimisty

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek