To skutečně důležité

Je těžké v záplavě každodenních povinností a impulsů (pracovní úkoly, domácí práce, nákupy, zprávy, facebook, televize, …) nezapomínat na to, co je pro nás opravdu důležité (rodina, přátelé, zdraví, koníčky, pomoc druhým apod.) a užívat si plně příjemné okamžiky každého dne. Těžké životní situace a hrozba smrti nám to ale obvykle dost jasně připomínají.
 
Mnoho lidí si však myslí, že když se budou soustředit na to, že jsou smrtelní a že mohou kdykoliv onemocnět či zemřít, tak se budou cítit depresivnější, smutnější, úzkostnější. Ukazuje se však, že ve většině případů je to naopak. Právě vědomí smrtelnosti nás nutí k větší pokoře a vděčnosti, a tím nás také vede ke šťastnějšímu životu. Všechny „prkotiny“ se stávají nepodstatnými.
 
„V čase, který je nám vyměřen, můžeme být šťastní jedině, když si uvědomíme, že jsme smrtelní.“ G. Livinston
Najděte si chvilku sami pro sebe a vezměte si tužku a papír na případné poznámky. Vyberte si příběh, který Vás nejvíce zasáhl, a zkuste se do něj vžít. Přemýšlejte, jak byste reagovali, kdybyste se ocitli v podobné situaci Vy. Na co byste mysleli, kdybyste se třeba dozvěděli, že máte rakovinu? Nebo co byste dělali, kdyby onemocněl někdo z Vašich blízkých? Co byste dělali pro sebe? Jak byste se chovali ke svým blízkým? Chtěli byste ještě něco dokázat, aby po Vás zůstal nějaký odkaz?

Pokud se Vám nepodaří dostatečně se vžít do některého z příběhů, můžete si zavřít oči a poslechnout následující  audionahrávku (To_dulezite.mp3). V ní Vám v simulované situaci pomůžeme zamyslet se nad tím, co je pro Vás opravdu důležité.

Po provedení této vizualizace si zapište pro Vás podstatné myšlenky. Zkuste si pomalu začít tvořit takové vlastní OSOBNÍ POSLÁNÍ. To se může zaměřovat na to, jakými chcete být (charakter), co chcete dělat (naplňující činnosti), a na hodnoty a principy, na kterých jsou Vaše bytí a činnost založeny. [covey]
 
Tvorba osobního poslání může trvat hodiny, dny i týdny. Můžete si začít shromažďovat poznámky, citáty a myšlenky, které byste chtěli použít jako podklad při jeho formulaci. Osobní poslání není slohové cvičení, někomu stačí jen pár odrážek. Jedná se o to, abyste někde měli jasně napsáno, co je pro Vás skutečně důležité, a aby se tento text dotýkal Vašeho srdce (Je rozdíl, zda si napíšete: Je pro mě důležitá rodina. x nebo Chci trávit dostatek času s Míšou a Vítkem. Chci s nimi podnikat co nejvíc výletů.).

Je opravdu důležité, abyste si poslání napsali. Bylo prokázáno, že ti, kteří si své cíle zapisují, jich dosáhnou s mnohem větší pravděpodobností, než ti, kteří tak nečiní. Navíc pokud by poslání bylo pouze ve Vaší hlavě, snadno byste na něj při první depresi či životním karambolu zapomněli. A poslání by právě v těchto chvílích mělo připomínat životní směr, pro který jste se rozhodli. [ludwig]
 
Každý den nám hlavou projde asi 60 000 myšlenek. Pokud si tedy napíšeš svoje cíle a tužby na kousek papíru, je to, jako bys vyvěsil před svoje podvědomí transparent s nápisem, že právě tato myšlenka je mnohem důležitější než těch ostatních 59 999. Tvoje mysl začne vyhledávat všechny příležitosti k realizaci tvých cílů s přesností naváděné střely. Robin S. Sharma
 
Vaše osobní poslání si pak umístěte na místo, kde je budete mít často na očích (plocha počítače, diář, nástěnka, lednička apod.). Nebo si můžete vybrat nějaký talisman reprezentující myšlenku z Vaší vize, a ten nosit neustále s sebou. Připomínejte si co nejčastěji Vaše poslání a pocity, které jste zažívali při jeho tvorbě. Právě to Vám může pomoci vymezit si v životě čas na to důležité. Pomůže Vám to dobře si promyslet, co od života chcete a co budete každý den dělat, abyste svou vizi naplnili. Protože člověk se může hrozně snažit, pokud ale dělá na věcech, které pro něho vlastně nejsou podstatné, nikam ho to neposune a ani mu to nečiní radost. Osobní poslání Vám pomůže přežít v prostředí neustálých změn, protože Vám poskytuje stabilní vnitřní centrum – neměnný základ, o nějž se můžete opřít. [covey]
 
Když se žebřík, po němž během života stoupáme, neopírá o správnou zeď, každý krok nás jenom rychleji přibližuje na nesprávné místo.
Stephen Covey
 
Anglicky zdatní mohou jako pomůcku pro tvorbu osobního poslání využít webovou aplikaci vytvořenou dle S. Coveyho.

Diskusní téma: To skutečně důležité

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek